BIN SARKARI GRANTED SHALA O MA JYA OVER SET UP CHE TEMA THI VAHIVTI KARAMCHARIO TATHA PATAVALA NE KAMGHIRI FERFAR THI KHALI JAGYA VALI ANYA SHALA MA MUKVA BABAT PARIPATRA

BIN SARKARI GRANTED SHALA O MA JYA OVER SET UP CHE TEMA THI VAHIVTI KARAMCHARIO TATHA PATAVALA NE KAMGHIRI FERFAR THI KHALI JAGYA VALI ANYA SHALA MA MUKVA BABAT PARIPATRA
Previous
Next Post »